Училището днес

35. СЕУ е духовен храм с широко отворени врати, в който влизат и излизат духовно, интелектуално  окрилени и ученици, и учители – приятели на младостта, покорители на житейски върхове.

Високото ниво на общообразователна подготовка, на чуждоезиково обучение, на усвояване на информационните технологии, отличните резултати от външното оценяване и  държавните зрелостни изпити, стопроцентовият прием на випуски в наши  и чужди университети – това са атестатите за училището ни като авторитетно и престижно учебно заведение.

Стремежите на преподавателския колектив са насочени не само към обогатяване на научните познания на учениците, а и към изграждането им като достойни хора, с морални и граждански позиции.

Постигането на взаимните успехи на учители и ученици е в резултат на творчески труд, отговорност и висок професионализъм.

Comments are closed.