Екип

Справка за квалифицираност на екипа

Списък на педагогическия и административен състав на 35. СЕУ за
учебната 2018/2019 година

Ръководство
1 Анна Борисова Калчева Директор annakalcheva2@abv.bg
2 Величка Атанасова Петрова ЗДУД vap76@abv.bg
3 Деница Борисова Ангелова ЗДУД deny_angelova@abv.bg
5 Татяна Васкова Вълчева-Стоянова ЗДУД tvaskova@abv.bg
7 Калин Павлов Гайтанджиев Психолог kalin_gaytania@abv.bg
8 Людмила Цветкова Цветкова Психолог l_tsvetkova07@abv.bg
9 Калинка Кирилова Минчева Ресурсен учител kali1985@abv.bg
Администрация
1 Дима Ангелова Маринова Гл.счетоводител dimar1980@abv.bg
2 Петрония Йорданова Йорданова Финансов контрол
3 Иван Георгиев Кожухаров Системен администратор ivkozh@mail.bg
4 Люба Петрова Георгиева Секретар l.georgieva_35sou@abv.bg
5 Илияна Бойчева Доцева Библиотекар i.dozeva_35sou@abv.bg
6 Галина Павлова Ташкова Домакин sou_35@abv.bg
Български език и литература
1 Грета Николова Къцева Старши учител katzeva_greta@abv.bg
2 Ева Николова Михова Старши учител sou_35@abv.bg
3 Ирина Спасенова Карарадева Старши учител irina.sk@abv.bg
4 Илияна Тодорова Петрова Старши учител iliana_bel@abv.bg
5 Мина Стойкова Ташева Старши учител mina_anna@abv.bg
6 Нора Теофилова Кирева Главен учител norakireva@gmail.com
7 Татяна Иванова Соколова Старши учител tania.sokolova@gmail.com
Английски език
1 Галина Георгиева Чолакова Старши учител galina_cholakova@yahoo.com
2 Димитрина Рачева Георгиева Старши учител demetra@mail.bg@abv.bg
3 Теодора Райчева Енчева Старши учител teodoraencheva@abv.bg
Немски език
1 Гергана Димитрова Стайкова Учител gery86@abv.bg
2 Диана Димитрова Томова Главен учител didka27@abv.bg
3 Деница Борисова Ангелова ЗДУД deny_angelova@abv.bg
4 Димитър Георгиев Деспов Старши учител despi_2005@yahoo.com
5 Евгения Петрова Дебелянова Старши учител jenny_deb@yahoo.de
6 Йоана Симеонова Минова Учител j.krasteva_35sou@abv.bg
7 Красимира Христова Узунова Старши учител krasurito@abv.bg
8 Татяна Андреева Чолакова Старши учител sou_35@abv.bg
9 Стелиан Димитров Старши учител
10 Виктория Дякова Старши учител
Френски език
1 Емилия Иванова Цонева Старши учител emilie_tz@abv.bg
2 Катерина Николаева Цонева Старши учител katiuchka@abv.bg
3 Петя Илиева- Кондузова Старши учител konduzova@abv.bg
4 Румяна Иванова Новкова Старши учител rumi_novkova@abv.bg
5 Татяна Василиева Панчева Старши учител tania.pantcheva@yahoo.com
6 Татяна Петрова Иванова Старши учител tania_vip@abv.bg
Руски език
1 Галина Михайлова Щерева Старши учител galuish@yahoo.com
2 Елена Адолфовна Василева Старши учител elena_vassileva@abv.bg
3 Мария Рангелова Захариева Старши учител maricius@abv.bg
4 Наталия Симеонова Канчева-Хинова Старши учител nat_simeonova@yahoo.co.uk
5 Светлана Цонева Тонева Старши учител svetlana_toneva@abv.bg
Математика, Информатика и Информационни технологии
1 Анна Борисова Калчева Директор annakalcheva2@abv.bg
2 Величка Атанасова Петрова ЗДУД vap76@abv.bg
3 Величка Николова Григорова Учител veli4ka@abv.bg
4 Лилия Димитрова Манчева Ръководител на направление ИКТ liliya_mancheva@abv.bg
5 Людмила Василиевна Димова Старши учител lyuda.d1@gmail.com
6 Поля Иванова Байчева Главен учител p.baicheva_35sou@abv.bg
7 Таня Ваклинова Табакова Старши учител waclina@abv.bg
8 Таня Евлогиева Младенова Старши учител tan.mlad@abv.bg
9 Тодор Иванов Шишков Учител shishkov.todor@gmail.com
История и цивилизация
1 Диляна Жечева Иванова Старши учител brins@abv.bg
2 Ивайло Емилов Душков Учител ivodushkov85@abv.bg
3 Нина Петрова Петрова Старши учител ninko_pet@abv.bg
География и икономика
1 Ренета Георгиева Кущиева Старши учител reni123456789@abv.bg
2 Симона Иванова Симеонова-Янкова Учител simona2222@abv.bg
Философски цикъл
1 Антон Борисов Аврамов Учител voidhanger@abv.bg
2 Силвия Василева Иванова Учител silviq_ivanova@gbg.bg
Биология и здравно образование
1 Лилия Цветанова Генова Старши учител l.genova@mail.bg
2 Петрана Кънчева Сапунджиева Старши учител o.pepi.57@abv.bg
3 Цветилена Бориславова Трифонова Старши учител ts_trifonova@abv.bg
Физика и астрономия
1 Радостина Стоянова Виденова Учител radostina_sv7@abv.bg
Химия и опазване на околната среда
1 Петрония Йорданова Йорданова ЗДУД p.yordanova_35sou@abv.bg
2 Янка Димитрова Попова Главен учител iana0868@abv.bg
Музика
1 Цветелина Миткова Витанова Старши учител tc.vitanova@abv.bg
Изобразително изкуство
1 Йордан Петров Коралов Старши учител koralov@abv.bg
Технологии
1 Албена Захариева Желязкова Старши учител azelazkova@abv.bg
Физическо възпитание и спорт
1 Валентина Стоянова Стоянова Учител valentina.tereshkova@abv.bg
2 Марина Николаева Тошкова Главен учител marinito75@abv.bg
3 Милка Димитрова Ацева Старши учител m.azeva_35sou@abv.bg
4 Надежда Василева Оцетова Старши учител nadejda_ozetova@abv.bg
5 Огнян Василев Аспарухов Старши учител o.asparuhov_35sou@abv.bg
6 Павлина Цветанова Василева Старши учител poly_ts@abv.bg
Начален етап
1 Боряна Якимова Прижибиловска Старши учител в ПИГ pri_boriana@abv.bg
2 Диляна Пламенова Илиева Учител dilqna@mail.bg
3 Донка Александрова Димитрова Старши учител donce@abv.bg
4 Евдокия Иванова Рачинска Старши учител evdokia28@abv.bg
5 Елена Любомирова Маринова Старши учител marinova28@gmail.com
6 Катерина Борисова Динкова Учител ПИГ katerinadinkova@abv.bg
7 Милена Любчова Бельова Старши учител metodieva_m@abv.bg
8 Радостина Димитрова Тонева Старши учител tonevi98@yahoo.com
9 Румяна Златкова Долапчиева Старши учител rumiana1610@abv.bg
10 Румяна Русева Лазарова Старши учител r.lazarova_35sou@abv.bg
11 Светослава Ангелова Стоилова Старши учител svetoslavas@dir.bg
12 Снежанка Любомирова Маданска Старши учител snejana_madanska@mail.bg
13 Станка Иванова Христова Старши учител hristova_t@yahoo.com
14 Стела Николова Асенова Учител micit@abv.bg
15 Стилияна Любомирова Емануилова Старши учител s_emanuilova@abv.bg
16 Таня Пламенова Николчева Старши учител tanianikolcheva@abv.bg
17 Таня Георгиева Нушева Учител ПИГ tanq_nusheva@abv.bg
18 Татяна Васкова Вълчева-Стоянова ЗДУД tvaskova@abv.bg
19 Тошко Бисеров Тонев Главен учител tonevi98@yahoo.com
20 Цветелина Аспарухова Лагадова Старши учител cveti.lagadova@abv.bg
21 Цветелина Цветанова Григорова Учител ПИГ cveti.grigorova@abv.bg
22 Ценка Славева Добрева Старши учител tsenka_dobreva@abv.bg
Справка за квалифицираност на екипа

Comments are closed.