Екип

Справка за квалифицираност на екипа

Списък на педагогическия и административен състав на 35. СУ за
учебната 2016/2017 година

Ръководство
1 Анна Борисова Калчева Директор annakalcheva2@abv.bg
2 Деница Борисова Ангелова Зам.-директор УД deny_angelova@abv.bg
3 Петрония Йорданова Йорданова Зам.-директор УД p.yordanova_35sou@abv.bg
4 Татяна Васкова Вълчева-Стоянова Зам.-директор УД tvaskova@abv.bg
5 Роза Витанова Богданова Зам.-директор АСД r.bogdanova_35sou@abv.bg
6 Людмила Цветкова Цветкова Психолог l_tsvetkova07@abv.bg
7 Калин Павлов Гайтанджиев Психолог kalin_gaytania@abv.bg
Администрация
1 Дима Ангелова Маринова Гл.счетоводител dimar1980@abv.bg
2 Иван Георгиев Кожухаров Системен администратор ivkozh@mail.bg
3 Люба Петрова Георгиева Секретар l.georgieva_35sou@abv.bg
4 Илияна Бойчева Доцева Библиотекар i.dozeva_35sou@abv.bg
5 Димитрина Борисова Фичева Касиер, Счетоводство d.ficheva@abv.bg
Български език
1 Грета Николова Къцева Старши учител katzeva_greta@abv.bg
2 Ева Николова Михова Старши учител sou_35@abv.bg
3 Ирина Спасенова Карарадева Старши учител irina.sk@abv.bg
4 Николета Дякова Дякова Учител nikoleta_dyakova@abv.bg
5 Наталия Атанасова Радева Старши учител sou_35@abv.bg
6 Мина Стойкова Ташева Старши учител mina_anna@abv.bg
7 Татяна Иванова Соколова Главен учител tania.sokolova@gmail.com
Английски език
1 Галина Георгиева Чолакова Старши учител galina_cholakova@yahoo.com
2 Димитрина Рачева Георгиева Старши учител demetra@mail.bg@abv.bg
3 Теодора Райчева Енчева Старши учител teodoraencheva@abv.bg
Немски език
1 Aнтоанета Генова Цветкова Учител a_zvetkova@abv.bg
2 Гергана Димитрова Стайкова Учител gery86@abv.bg
3 Диана Димитрова Томова Главен учител didka27@abv.bg
4 Деница Борисова Ангелова Зам.-директор УД deny_angelova@abv.bg
5 Димитър Георгиев Деспов Старши учител despi_2005@yahoo.com
6 Евгения Петрова Дебелянова Старши учител jenny_deb@yahoo.de
7 Йоана Симеонова Минова Учител j.krasteva_35sou@abv.bg
8 Красимира Христова Узунова Старши учител krasurito@abv.bg
9 Татяна Андреева Чолакова Старши учител sou_35@abv.bg
9 Гудрун Кречмар Старши учител sou_35@abv.bg
10 Вили Райс Старши учител sou_35@abv.bg
Френски език
1 Емилия Иванова Цонева Старши учител emilie_tz@abv.bg
2 Катерина Николаева Цонева Старши учител katiuchka@abv.bg
3 Петя Илиева- Кондузова Старши учител konduzova@abv.bg
4 Татяна Василиева Панчева Старши учител tania.pantcheva@yahoo.com
5 Татяна Петрова Иванова Старши учител sou_35@abv.bg
6 Юлия Димитрова Минкова Старши учител juliaminkova@hotmail.com
Руски език
1 Галина Михайлова Щерева Старши учител galuish@yahoo.com
2 Елена Адолфовна Василева Старши учител elena_vassileva@abv.bg
3 Мария Рангелова Захариева Старши учител maricius@abv.bg
4 Наталия Симеонова Канчева Старши учител nat_simeonova@yahoo.co.uk
5 Светлана Цонева Тонева Старши учител svetlana_toneva@abv.bg
6 Флюра Мирзаевна Костова Старши учител chaika31@abv.bg
Математика, Информатика и ИТ
1 Анна Борисова Калчева Директор annakalcheva2@abv.bg
2 Величка Атанасова Петрова РНИКТ vap76@abv.bg
3 Величка Николова Григорова Учител veli4ka@abv.bg
4 Лилия Димитрова Манчева Старши учител liliya_mancheva@abv.bg
5 Людмила Василиевна Димова Старши учител lyuda.d1@gmail.com
6 Паулина Иванова Тодорова Старши учител paulitod@abv.bg
7 Поля Иванова Байчева Главен учител p.baicheva_35sou@abv.bg
8 Росица Иванова Тодорова Старши учител rossitod@abv.bg
9 Таня Ваклинова Табакова Старши учител waclina@abv.bg
10 Таня Евлогиева Младенова Старши учител tan.mlad@abv.bg
История
1 Диляна Жечева Иванова Старши учител brins@abv.bg
2 Ивайло Емилов Душков Учител ivodushkov85@abv.bg
3 Нина Петрова Петрова Старши учител ninko_pet@abv.bg
География
1 Ренета Георгиева Кущиева Старши учител reni123456789@abv.bg
2 Симона Иванова Симеонова-Янкова Учител sou_35@abv.bg
Философски цикъл
1 Антон Борисов Аврамов Учител voidhanger@abv.bg
2 Силвия Василева Иванова Учител sou_35@abv.bg
Биология
1 Лилия Цветанова Генова Старши учител sou_35@abv.bg
2 Петрана Кънчева Сапунджиева Старши учител o.pepi.57@abv.bg
Физика
1 Лариса Александровна Николова Старши учител kotmatroskin@abv.bg
2 Радостина Стоянова Виденова Учител sou_35@abv.bg
Химия
1 Петрония Йорданова Йорданова Зам.-директор УД p.yordanova_35sou@abv.bg
2 Янка Димитрова Попова Главен учител iana0868@abv.bg
Музика
1 Марийка Атанасова Кирчева Старши учител markousheva@abv.bg
2 Цветелина Миткова Витанова Старши учител tc.vitanova@abv.bg
Изобразително изкуство
1 Красен Атанасов Тончев Старши учител k.tonchev_35sou@abv.bg
Трудово обучение
1 Албена Захариева Желязкова Старши учител azelazkova@abv.bg
Физическо възпитание и спорт
1 Валентина Стоянова Стоянова Учител sou_35@abv.bg
2 Марина Николаева Тошкова Главен учител marinito75@abv.bg
3 Милка Димитрова Ацева Старши учител m.azeva_35sou@abv.bg
4 Надежда Василева Оцетова Старши учител nadejda_ozetova@abv.bg
5 Огнян Василев Аспарухов Старши учител o.asparuhov_35sou@abv.bg
6 Павлина Цветанова Василева Старши учител poly_ts@abv.bg
Начален курс
1 Боряна Якимова Прижибиловска Старши учител в ПИГ pri_boriana@abv.bg
2 Диляна Пламенова Илиева Учител dilqna@mail.bg
3 Донка Александрова Димитрова Старши учител donce@abv.bg
4 Евдокия Иванова Рачинска Старши учител evdokia28@abv.bg
5 Елена Любомирова Маринова Старши учител marinova28@gmail.com
6 Милена Любчова Бельова Старши учител metodieva_m@abv.bg
7 Михаела Илиева Учителска Учител ПИГ mihaela.uchitelska@abv.bg
8 Радостина Димитрова Тонева Старши учител tonevi98@yahoo.com
9 Румяна Златкова Долапчиева Старши учител rumiana1610@abv.bg
10 Румяна Русева Лазарова Старши учител r.lazarova_35sou@abv.bg
11 Силвия Сашкова Милчева Учител ПИГ silvya.milcheva@abv.bg
12 Светослава Ангелова Стоилова Старши учител svetoslavas@dir.bg
13 Снежанка Любомирова Маданска Старши учител snejana_madanska@mail.bg
14 Станка Иванова Христова Старши учител hristova_t@yahoo.com
15 Стела Николова Асенова Учител micit@abv.bg
16 Стилияна Любомирова Емануилова Старши учител s_emanuilova@abv.bg
17 Таня Пламенова Николчева Старши учител tanianikolcheva@abv.bg
18 Татяна Васкова Вълчева-Стоянова Зам.-директор УД tvaskova@abv.bg
19 Тошко Бисеров Тонев Главен учител tonevi98@yahoo.com
20 Цветелина Аспарухова Лагадова Старши учител cveti.lagadova@abv.bg
21 Ценка Славева Добрева Старши учител tsenka_dobreva@abv.bg
Справка за квалифицираност на екипа

Comments are closed.