Чуждоезиково обучение

   35. СЕУ „Добри Войников“ е с чуждоезиков профил и е специализирано за преподаване на  немски и френски език.

   За учениците, изучаващи немски език в дневна форма на обучение, училището осигурява възможност за подготовка и безплатно явяване на изпити за  Немска езикова диплома ниво В1(в 9. клас)  и В2/С1 (в 12. клас) по Европейската езикова рамка.

За учениците, изучаващи френски език в дневна форма на обучение, училището осигурява възможност за подготовка за  езикова диплома DELF B2 по Европейската езикова рамка.

Училището е училище база за руски език и координатор за Западна България. Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език според изискванията на Европейската езикова рамка – след положен изпит.

Немски език
Френски език
Руски език

Comments are closed.