Чуждоезиково обучение

35. СОУ „Добри Войников“ е с чуждоезиков профил и е специализирано за преподаване на  немски и френски език.

Учениците от профил “Немски език” придобиват след успешно положен изпит Немска езикова диплома (Deutsches Sprachdiplom Stufe II).

Учениците от профил “Френски език”  могат да получат Френска езикова диплома според изискванията на Европейската езикова рамка – след положен изпит.

Училището е училище база за руски език и координатор за Западна България. Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език според изискванията на Европейската езикова рамка – след положен изпит.

Немски език
Френски език
Руски език

Comments are closed.