Знамe и емблема

Знамето на 35. СЕУ е зелено и е с образа на училищния патрон Добри Войников.
Ежегодно се избират знаменосците на училището. Това са ученици с високи постижения в учебната дейност и с активно участие в обществено-училищния живот.
Знамето се предава на новите знаменосци в края на всяка учебна година.

Емблемата на 35. СОУ символизира мъдростта и стремежа към знания.

Comments are closed.