Чуждестранен обмен

35. СОУ има традиции в осъществяване на културно-езиков обмен с училища от Франция, Русия и Германия. Ежегодно наши ученици посещават училищата от тези страни и работят по определена научна програма Те обогатяват своите езикови познания, запознават се с културно-исторически забележителности и спечелват нови приятели.

Comments are closed.