Франция

От 1995 г. до 2015 г.  се осъществява  културно езиковият обмен с колеж „Десе” гр. Тарб и лицей „Пиер Мендес Франс” гр. Вик-Бигор, регион Миди – Пирене, Франция. Ежегодно около 30 учениka посещаваха Франция и придобиваха нови знания за езика, културата и бита на страната.

2010 / 2011 учебна година
2011 / 2012 учебна година

Comments are closed.