Седмична програма

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година

1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас

6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
1. За училището 2. Учебна дейност
1.1. Училището днес 2.1. Учебни планове
1.2. История 2.2. Графици и разпределения
1.3. Училищни символи 2.3. Учебници и учебни помагала
1.4. Наши възпитаници 2.4. Олимпиади и състезания
1.5. Прием 2.5. Външно оценяване
2.6. Държавни зрелостни изпити
2.7. Учебни материали

Comments are closed.