Чужди езици

ГРАФИК

за провеждане на олимпиадите в средните училища

през учебната 2011 / 2012 г.

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 25.01.2012 г. 25.02.2012 г. 31.03.2012 г., 

Враца

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 23.02.2012 г. – 

8.00 ч.

09.04.2012 г. 

8.00 ч.

05-06.05.2012 г., Пазарджик
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

до 08.01.2012 г. 23.02.2012 г. 

14.00 ч.

31.03.2012 г., 

Сливен

НЕМСКИ ЕЗИК до 08.01.2012 г. 24.02.2012 г. 

9.00 ч.

07.04.2012 г., 

Велико Търново, 9.00 ч.

РУСКИ ЕЗИК 17.12.2011 г.  

23.02.2012 г. 

9.00 ч.

24.03.2012 г.,  

Пловдив, 9.00 ч.

ФРЕНСКИ ЕЗИК до 08.01.2012 г. 24.02.2012 г. 31.03.2012 г.,  

Ловеч

МАТЕМАТИКА 18.12.2011 г. – 9.00 ч. 08.04-09.04.2012г. 

9.00 ч.

12.05.-13.05.2012 г. 

София, 9.00 ч.

 

ИНФОРМАТИКА 05.01.2012 г. 

 

07.04.2012 г. 05-06.05.2012 г., Ямбол
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ до 06.01.2012 г. до 10.03.2012 г. 12.05.-13.05.2012 г. 

Монтана

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА 08.01.2012 г. 07.04. 2012 г. 

9.00 ч.

05-06.05.2012 г., 

София, 9.00 ч.

 

ФИЛОСОФИЯ до 08.02.2012 г. 24.02.2012 г. 

9.00 ч.

21.04.-22.04.2012 г., Благоевград
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 06.01.2012 г. 

9.00 ч.

24.02.2012 г. 

9.00 ч.

28.04. – 29.04.2012 г., Шумен
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 05.03.2012 г. до 25.03.2012 г. 05-06.05.2012 г., 

София

 

ФИЗИКА 13.01.2012 г. 24.02.2012 г. 

14.00 ч.

21.04.-22.04.2012 г., Хасково, 8.00 ч.
АСТРОНОМИЯ 10.01.2012 г. 23.02.2012 г. 14.00 часа 28.04. – 29.04.2012 г.,  Ямбол, 8.00 ч.
ХИМИЯ 

И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

14.01.2012 г. 

9.00 ч.

23.02.2012 г. 

9.00 ч.

24.03.-25.03.2012 г., 

Варна

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 05.02.2012 г. 

13.00 ч.

24.02.2012 г., 9.00 ч. 10-11.04.2012 г. Русе
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 23.02.2012 г. 

9.00 ч.

09.04.2012 г. 05-06.05.2012 г.
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 26.02.2012 г. 24.03.2012 г. 28.04.2012 г., Севлиево

 

 

 

Comments are closed.