Олимпиади и състезания

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

zap_olimpiadi_2019_2020
Bookmark the permalink.

Comments are closed.