Гимназиален етап

Учебен план – гимназиален – прием в 8. клас за 2015/2016 учебна година
Изберете профилиращи предмети:

Немски език, Руски език и Български език и литература
Немски език, Руски език и Математика
Немски език, Руски език и География и икономика
Френски език, Руски език и Български език и литература
Френски език, Руски език и Информационни технологии


 

Учебен план – гимназиален – прием в 8. клас за 2014/2015 учебна година
Изберете профилиращи предмети:

Немски език, Руски език и Български език и литература
Немски език, Руски език и Математика
Немски език, Руски език и География
Френски език, Руски език и Български и литература
Френски език, Руски език и Информационни технологии


 

Учебен план – гимназиален – прием в 8. клас за 2013/2014 учебна година
Изберете профилиращи предмети:

Немски език, Руски език и Български език и литература
Немски език, Руски език и Математика
Немски език, Руски език и География
Френски език, Руски език и Български и литература
Френски език, Руски език и Информационни технологии


 

Учебен план – гимназиален етап – прием в 8. клас за 2012/2013 учебна година
Изберете профилиращи предмети:

Немски език, Руски език и Български език и литература
Немски език, Руски език и Математика

Немски език, Руски език и География

Френски език, Руски език и
Български език и литература
Френски език, Руски език и История и цивилизация


Учебен план – гимназиален етап – прием в 8. клас за 2011/2012 учебна година
Изберете профилиращи предмети:

Немски език, Руски език и Български език и литература
Немски език, Руски език и
Български език и литература
Френски език, Руски език и
Български език и литература
Френски език, Руски език и
Български език и литература 


 

 

Comments are closed.