Развитие на материална база

Училищното настоятелство отделя средства от даренията на родителите за поддръжка
и развитие на материалната база на училището.

Училищното настоятелство има своя принос в надграждане на оградата на
двора, ремонтни дейности в сградата, изграждане на климатични инсталации във
физкултурните салони, оборудване на компютърен кабинет и др.

Ежегодно подпомагаме поддръжката на копирната техника , осигуряваме консумативи,
осъвременяваме компютърните класове и оборудването на кабинетите.

Реализирани проекти:

2009/2010 учебна година
2008/2009 учебна година
2007/2008 учебна година
2006/2007 учебна година

2005/2006 учебна година

Comments are closed.