Екип

Настоятелството обединява родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови за съдействат за напредъка на училището на основата на доброволно участие.
За да видите списъка с членовете на Общото събрание, натиснете ТУК.

Дейността на училищното настоятелство се ръководи от Съвет на настоятелите.
Състав на Съвета настоятелите, избран на 21.11.2010 за срок от две години:
1. Георги Александров Харачерев – председател
2. Бохос Кеворк Кеворкян
3. Младен Владимиров Владимиров
4. Надежда Асенова Николова
5. Пеньо Витанов Пенев
6. Румен Василев Янчев
7. Роза Витанова Богданова

Контролният съвет упражнява контрол за изпълнение решенията на Общото събрание по набиране и изразходването на финансовите средства, извършва счетоводни ревизии и информира Общото събрание.
Състав на Контролния съвет, избран на 21.11.2010 за срок от две години:
1. Румен Василев Янчев – председател
2. Надя Николова
3. Стоян Драчев

По отделни проекти Училищното настоятелство съставя временни комисии.

Comments are closed.