Информация от заседания

Училищното настоятелство провежда срещи в различни формати и с различна периодичност – Съветът на настоятелите се среща редовно и обсъжда както оперативни, така и стратегически теми, включително и с ръководството на училището. При натрупване на важни въпроси се свиква и заседание на Общото събрание на училищното настоятелство, в което се канят представителите на родителите на ученици от отделните класове, както и най-общо членове на родителската общност.

Протоколи от срещи на ОС и СН:

Протокол ОС – 2019-03-07

Среща с кмета на 21.04.2015
Събрание на УН 28.10.2014
Събрание на УН 12.12.2011
Събрание на УН 28.11.2011
Събрание на УН 20.01.2011
Събрание на УН 18.11.2010
Събрание на УН 21.10.2010
Събрание на УН 23.09.2010

Comments are closed.