Много добри резултати от външното оценяване на 7 клас

Отново може да се похвалим с много добри резултати от външното оценяване на 7 клас. Резултатите от първия модул са съответно по български език и литература – 4.97 и по математика – 4.64, а от втория модул по български език и литература – 4.97 и по математика – 4.44. От втория модул по български език и литература учениците получили отлична оценка са 15.5%, много добра – 69% и добра – 15.5%. По математика отличните оценки са – 2.8%, много добрите – 48%, добрите – 45% и средните – 4.2%.

Тези резултати дадоха възможност на възпитаниците на училището още на второ класиране да бъдат приети по първо желание – 24,6%, по второ желание – 13,8% и по трето желание – 3,1%.

От 65 ученика участвали в класирането след 3 етап в езиковите гимназии са приети – 13 ученика, в математическите гимназии – 5 ученика, в икономическите професионални гимназии – 4 ученика, в други професионални гимназии – 6 ученика, в 35 СОУ – 5 ученика, в 73 СОУ – 3 ученика и т.н.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.