Започна ремонт на покрива на училището.

С решение № 486 от 28.07.2011 г. на Столичния общински съвет беше започнат цялостен ремонт на покрива на училището, включително топлоизолация и хидроизолация. Решението е въз основа на препоръките отразени в заключителен доклад след направено обследване за енергийна ефективност през 2008 г.
Очаква се, че през следващите години ще продължи изпълнението на предписанията в които се включва ремонт на вътрешна отоплителна инсталация и саниране на сградата

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.