Представителна изява на Евроклуба

На 25 януари 2013 г., ученици участващи в Евроклуб от  ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора” – УСПЕХ с ръководител г-жа Нина Петрова,   взеха участие в среща с евродепутата Андрей Ковачев. В Информационния център на ЕС беше дискутирана темата  „Да съхраним и опазим Европейското културно и историческо наследство“. Предварително учениците се бяха подготвели да вземат участие в разговор по въпросите: Може ли да има добросъседски отношения? Има ли съседки, които не са водили войни? Сближава ли ни историята или е повод за войни и как в многообразието да запази всяка нация своята идентичност?

Г-н Ковачев говори за проблемите ни с  Република Македония – кражба на история, дискриминация на българи. Тази тема предизвика най-оживени въпроси. Десетокласничките от нашето училище, Елизабет, Александра, Милица и Елена, вече знаят, че в две съседни балкански държави живеят братски народи, които „делят” една обща история.


This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.