Съобщение униформи

За учебната 2016/2017 година униформите на учениците от 1. до 12.  клас ще се изработват и закупуват от фирма „ТРЕАДА” ООД, с адрес: София, ул. „Отец Паисий” №44, мобилен телефон 0892 214 871.

Учениците от 1. до 4. клас могат да поръчват и закупуват униформи от месец юли 2016 година.

На учениците от 8. клас ще им бъде взета мярка за ушиване на униформа на 20.09.2016 г. в училище. Тогава всеки ученик трябва да каже колко броя ще поръча.

Учениците от 5. клас остават с досегашната си униформа, като при необходимост от друг размер, се поръчват във същата фирма.

От Ръководството

This entry was posted in Актуално, Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.