Съобщение за 1.клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено от Вас заявление за прием в първи клас на 35. СУ „Д. Войников”, в съответствие с т. 10 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община  и решение на Обществения съвет към 35 СУ «Д. Войников» прието с Протокол № 2 от 04.04.2017 г.,  а именно при наличието на повече кандидати с равен брой точки от обявените места за прием в първи клас (за паралелка с изучаване на френски език), децата, събрали според критериите 53 (петдесет и три) точки ще участват в провеждане на жребий.

Жребият ще се проведе в сградата на 35. СУ на 19.06.2017г. (понеделник) от 11:00 ч.

Ако желаете може да присъствате на процедурата.

13.06.2017 г.

Директор

Анна Калчева

За информация:

Брой на незаетите  места за попълване – 3

Брой на точките на кандидатите – 53

Брой на кандитатите с този брой точки – 6

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.