Съобщение за 1.клас

Списъците на приетите ученици на III класиране са обявени на входа на училището. За английски език са приети децата, които имат до 65 точки включително, за немски език – 58 точки включително и за френски език – 53 точки включително.

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС Е на 20.06.2017 Г. ОТ 8:00 ДО 17:00 ЧАСА В СТАЯ 11.

НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В СРОКА ГУБЯТ МЯСТОТО СИ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.  Копие от акт за раждане на детето.

2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (клас) или  Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.