Свободни места в 1.клас

Уважаваеми родители,

В изпълнение на т.6.3 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Ви уведомявам, че свободните места в 35. СУ “Добри Войников” са, както следва:

В паралелка с изучаване на английски език – 1 място и в паралелка с изучаване на немски език 1 място.

от ръководството

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.