График на четвърто класиране за 8. клас

На основание чл. 70, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в 8 клас със заповед на директора е определена комисия със следните задачи:

1. Да разгледа подадените до 26.07.2017 г. 16 ч. документи за участие в четвъртото класиране.
2. Да класира по бал и да обяви списъците с приетите ученици на 27.07.2017 г. до 12 ч.
3. Да извърши записване на класираните ученици до 28.07.2017 г. до 14 ч.

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.