Деца, родители и учители – ЗАЕДНО

В навечерието на Деня на народните будители децата от 2а клас, техните родители и г-жа Тонева – класен ръководител организираха Празник на книгата. Децата и родителите бяха разпределени в екипи по трима ученици и техните родители и имаха задача да прочетат или разкажат по артистичен начин приказка, разказ или стихотворение. В началото на празника екипите обсъдиха начина на представяне и репетираха ентусиазирано ролите си. Г-жа Тонева подкрепяше творческите идеи на участниците и координираше работата на екипите. По време на представянето всички се вълнуваха, тъй като това беше първата от поредицата събития под мотото „Деца, родители и учители – ЗАЕДНО“.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.