Съобщение

Като училище-партньор в проекта „Мост между училищата в Европа” за втора поредна година сме поканени да участваме с 8 ученици в традиционната среща на младежи от 12 европейски държави.

Срещата ще се проведе от 08.06. до 15.06.2018 г. в град Ваймар, Германия, и се финансира в по-голямата си част от Националната фондация на Германия.

От 2002 година проектът използва немската класика като основа за придобиване на знания по актуални политически и обществени проблеми, вълнуващи учениците в 10. и 11 клас. В началото участниците  са само от Германия, Франция и Полша, а сега и от цяла Европа.

В интензивна работа по групи младежите от различните страни откриват  колко актуална и мултикултурна е Ваймарската класика. Работният език на семинара е немски.

Неразделна част от програмата на семинара са разглеждане на Ваймар, посещения на библиотеки и екскурзии в околността.

Срещата между млади хора от Европа, работата в екип по актуални европейски теми, мотивирането за самостоятелно мислене и действие и не напоследно място харизматичната личност на ръководителя на семинара г-н Фритьоф Райнхардт са факторите, осигуряващи успеха на проекта.

Повече информация и кандидатстване за участие в проекта.

Деница Ангелова

Заместник директор

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.