Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Програмата за II учебен срок ще бъде раздадена на класните ръководители. Те ще направят организация за информиране на учениците.

от ръководството

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.