Награди от конкурс „Химическата индустрия в моя регион“

В обявения конкурс от ХТМУ „Химическата индустрия в моя регион“ участваха 11 човека от 11 клас от нашето училище. Награда за презентация, посветена на козметиката, спечелиха Виктория-Сони Цветкова и Петя Хаджиева от 11г клас. Презентацията е на френски език. Йоанна Иванова беше отличена със специалната  награда на катедра „Силикати “ към ХТМУ  за нейната презентация.

Останалите участници, които се представиха отлично са:
Николет Йоцева – 11г клас
Светла Пейчева – 11г клас
Росица Златарева – 11д клас
Петя Узунова – 11д клас
Михаил Шаханов – 11д клас
Цветина Николова – 11д клас
Всички участници бяха наградени с грамоти и получиха купа за отборно участие.
Янка Попова , учител по Химия и ООС

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.