Откриване на учебната 2018/2019 година

Откриване на учебната година – 17 септември 2018 година

1. Начало – 10:00 часа

2. Схема на подреждане на класовете

3. След тържеството в училището влизат:

първи клас –  I етаж

пети клас – II етаж

осми клас – IV етаж

Всички ученици ще получат програма за следващия ден, а на учениците от първи и пети клас ще бъдат раздадени учебниците.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.