На вниманието на 8. клас

8.а клас – Немски език, Руски език, Български език и литература

8.б клас – Немски език, Руски език, Математика

8.в клас – Немски език, Руски език, География и икономика

8.г клас – Френски език, Руски език, Български език и литература

8.д клас – Френски език, Руски език, Информационни технологии

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.