Протокол от работата на Комисията за отваряне и оценяване на офертите на кандидатите за осъществяване на извънкласни дейности

 

Заповед на Директора за спечелилите конкурса кандидати

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.