Електронно четими учебници

Уважаеми ученици и родители,

На сайта на Министерството на образованието и науката, в секция Учебници, Електронно четими учебници е предоставен „Списък на издателствата, предоставили линк за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително“.

За да бъдат използвани е необходимо  да посетите сайта на едно  издателство и да направите регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до учебниците, които учителите от нашето училище са избрали за своята работа.

МОН

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.