Коледна инициатива

Уважаеми родители и ученици,

С наближаването на светлите коледни празници сърцата ни се отварят за добри дела и съпричастност към хората, нуждаещи се от любов и внимание.

Нека подкрепим инициативата на Ученическия съвет към 35. СЕУ „Добри Войников” – „Да подарим усмивка на връстници” и в частност да помогнем с дидактични материали на децата и младежите от Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Роман.

В комплекса живеят деца и младежи от 4 до 20 годишна възраст с различен тип специални потребности.

Молим, тези от Вас, които имат възможност и желание да подарят усмивка на тези деца, да изберат някои от изброените материали и да ги донесат в училище:

  • Цветни флумастери, моливи, пастели;
  • Водни бои и четки;
  • Скицници за рисуване;
  • Книжки за оцветяване;
  • Пъзели с по-големи елементи;
  • Констуктори с по-големи елементи.

Молбата ни е подаръците да бъдат неупотребявани и да се донесат в училище до 19. декември 2018 г.

Даренията от учениците от начален етап могат да се предават директно на класните ръководители, а учениците от прогимназиален и гимназиален етап – на съответните отговорници в класа. След акцията всичко ще се събере в кабинета на психолозите или на заместник-директорите.

 С част от средсвата, събрани от Коледния базар, ще бъдат закупени и специализирани дидактични материали за нуждите на образователната програма в Комплекса.

Подаръците и материалите ще бъдат доставени на децата и младежите в гр. Роман непосредствено преди Коледните празници.

Нека и тази Коледа, заедно, да направим едно добро дело и „да подарим усмивка на връстници”!

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.