Предприемане на действия за осигуряване на здравето на децата и учениците


Заповед на  министъра на образованието и науката  № РД 09-3946/19.12.2018г., вх. №РУО1-32300/20.12.2018 г., относно предприемане на действия за осигуряване на здравето на децата и учениците и намаляване риска от вредните последици върху тях.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.