Информация за втория учебен срок

Уважаеми родители,информираме ви, че вторият учебен срок започва на 6.02.2019 г. Всички ученици (с изключение на 1. и 2. клас) ще учат в обратната на досегашната си смяна.Седмичното разписание за втори срок ще бъде оповестено на 5.02.2019 г. Информация за него учениците ще могат да получат на място в училище или от класните си ръководители.
Дневно разписание:  Organizaciq na uch den – 35. SEU

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.