На вниманието на родителите

На 07.03.2019 г. се състоя заседание на Общото събрание на сдружението в обществена полза Училищното настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“. Присъстваха представители на родителската общност от 27 от класовете в училището. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха проведени обсъждания, които приключиха със следните резултати:

– отчет за дейността на сдружението през последната година ще бъде приет на следващото заседание, тъй като финансовата му част все още не е предадена от счетоводството; 
– досегашният Съвет на настоятелите / УС бе освободен поради изтичане на мандата;
– бе избран нов 7-членен състав на Съвета на настоятелите /УС.

Очаквайте скоро повече информация от името на Съвета на настоятелите / УС, включително и покана за обсъждане и избор на приоритетни направления, по които да работи Училищното настоятелство.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.