ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред Водещ критерий Входящ № Точки по
допълнителните
критерии
1 8.1 941  
2 8.4 944  5 точки
3 8.4 945  5 точки
4 8.4 954  5 точки
5 8.4 955  5 точки
6 8.4 973  9 точки
7 8.4 974  5 точки

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред Водещ
критерий
Входящ № Точки по
допълнителните критерии
1 8.4 940  8 точки
2 8.4 943  4 точки
3 8.4 950
4 8.4 958  6 точки
5 8.4 967  
6 8.4 972  
7 8.4 977  

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


по
ред
Водещ
критерий
Входящ № Точки по
допълнителните критерии
1 8.4 971  5 точки

Записването на приетите ученици на второ класиране ще се извършва на 11.06.2019 от 08:00 до 18:00 и на 12.06.2019 от 08:00 до 17:00 в стая 11.

Свободните места за трето класиране, при наличие на такива, ще бъдат обявени на 12.06.2019 в 18:00.

Заявления за участие в трето класиране ще се приемат на 13.06.2019 от 09:00 до 17:00 и на 14.06.2019 г от 09:00 до 12:00.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.