ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по
ред
Водещ
критерий
Входящ № Точки по
допълнителните критерии
1 8.1 998  
2 8.4 1001  
3 8.4 1004
4 8.1 1007  

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по
ред
Водещ
критерий
Входящ № Точки по
допълнителните критерии
1 8.4 997  
2 8.4 1000  
3 8.4 1002
4 8.4 1003  
5 8.4 1005  
6 8.4 1006  
7 8.4 1024  

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА 18.06.2019 г. ОТ 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая 11.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.