Ваканция и спорт – 35 СЕУ“ Добри Войников“

Проектът, който спечели финансовата подкрепа на Столична община е по Първа стратегическа цел – „Програма Ваканция”. По проекта ще работят Мила Ацева и Валентина Стоянова – учители по физическо възпитание и спорт в 35.СЕУ „Добри Войников”. Името на проекта е „Ваканция и спорт”. Времето за реализиране на проекта е 15.05.2019г. – 30.06.2019г. Преките участници в проекта са 20 ученици от 2, 3, 4 и 5 клас на 35.СЕУ „Добри Войников”. От 17.06.2019г. до 28.06.2019г. по 3 часа на ден ще се реализират спортни прояви и беседи. Ще има спортни занимания по: лека атлетика, баскетбол, народна топка, футбол, подвижни и щафетни игри. По време на заниманията ще бъдат включени беседи за запознаване на учениците с двукратните олимпийски шампиони на България, както и с честната игра в спорта и в живота. Ще изготвят табла на тема „Красивото и грозното в живота и в спорта”. 
Спортните дейности ще се провеждат в нашето училище – във физкултурния салон и училищния двор под ръководството на спортни специалисти.
Чрез горепосочените дейности очакваме да изградим трайни навици за спортуване, да уплътним свободното време през ваканцията с полезни и здравословни занимания, да осигурим равен достъп до спортни дейности на момичетата и момчетата, да се формират качества като: екипност, толерантност, отговорност.
Така предлаганият проект е в съответствие с Програмата за   развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. 
Бъдете с нас! Забавлявайте се с нас! Посредством създаване на условия за сътрудничество между ученици, учители и родители ще спомогнем за изграждане на спокойна и творческа училищна среда, която зачита принципите на Олимпизма и Честната игра.
This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.