ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО” ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.