ВНИМАНИЕ – отпадат УЧЕНИЧЕСКИТЕ КНИЖКИ!

Уважаеми ученици и родители,

На основание чл. 208, ал.3 на Закона за предучилищното и училищното образование от учебната 2019/2020 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК.

Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще се получава чрез електронния дневник . В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки, т.н. бележници.

Съгласно чл. 172, ал.1, т.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта ОСТАВА, защото това е документ за легитимация на ученика.

От Ръководството

This entry was posted in Актуално, Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.