Незаети места в 1.клас за учебната 2019/2020

За учебната 2019/2020 година 35. СЕУ обявява незаети места в първи клас:

  • за паралелка с английски език – 1 места;
  • за паралелка с немски език – 2 места.

This entry was posted in Актуално, Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.