Родителски срещи месец септември

  1. На 18.09.2019 година (сряда) родителска среща за 1. клас от 17:00 часа и  за 8. клас с обща част в актовата зала от 18:00 часа;
  2. На 25.09.2019 година (сряда) родителска среща за 2. клас от 17:00 часа, за 3. клас от 18:30 часа, за 5. клас от 18:00 часа с обща част и за всички останали класове от I смяна от 19:00 часа (без 1. и 8. класове);
  3. На 26.09.2019 година (четвъртък) родителска среща за всички класове от II смяна от 19:00 часа (за 4. клас от 18:30 часа).
This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.