ОТКРИВАНЕ НА ОЛИМПИЙСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 02.10.2019г. в цялата страна, всички училища, които ще работят по теми свързани с Олимпийското образование и възпитание в училище откриват новата Олимпийска учебна година.

          Всички ние, които работим за разпространението на Олимпийските ценности и идеали сред децата, родителите и учителите знаем, че  ценностите на Олимпизма са тази сила, която може да развие и да изяви благородния дух сред нашите младежи. Този дух е нужен, за да ги превърне в силни личности притежаващи достойнство и чест, с които да преодоляват изпитанията на съвременния живот.

35.СЕУ „Добри Войников” и Олимпийският клуб към училището също ще се включат в това събитие. Ние ще открием Олимпийска учебна година в 12.30ч. в двора на училището.

          С нас ще бъдат: госпожа Анна Калчева, директор на 35.СЕУ „Добри Войников”, Диляна Гюрова, председател на училищното настоятелство, както и Йоана Илиева, ученичка от 12г клас, състезателка по фехтовка, една от участничките в Младежките Олимпийски игри в Буенос Айрес.

          Накрая всички участници ще изиграят едно хубаво Българско хоро. 

На добър час и успех!

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.