Областният кръг на олимпиадата по математика се променя за 5 февруари 2020 г.

Датата на областния кръг на олимпиадата по математика се променя от 1 февруари на 5 февруари 2020 г., сряда. Промяната е със заповед на министъра на образованието, публикувана на сайта на министерството. Началото отново е в 9 часа.


This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.