Прием в I клас за учебна 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици на 35 СЕУ „Добри Войников“.

Нашето училище е с доказан опит и традиции в ранното чуждоезиково обучение.

35 СЕУ „Добри Войников“ обявява прием в първи клас за учебната 2020/2021 година на три паралелки по двадесет и двама ученици, както следва:

  • 1 паралелка (22 ученици) – с английски език
  • 1 паралелка (22 ученици) – с немски език
  • 1 паралелка (22 ученици) – с френски език (11 ученици) и английски език (11 ученици)

Уведомяваме, че със заповед № СОА20-РД 09-1475/12.03.2020 г. на кмета на Столична община е утвърден график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година и прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B02020_2021.pdf/ac923f40-2156-4242-9d4c-a7118d83152b

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B02020-2021.pdf/cb4772e7-2a8c-4f72-8e4c-ab6ebe4dedb3

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028

Моля прочетете внимателно Системата за прием в 1.клас. Водещите и допълнителните критерии, както и необходимите документи, са разяснени подробно в раздел III, т.8.

Заявления за прием в първи клас ще се подават по електронен път в периода от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. (включително).

Очаквайте допълнителна информация за реда и начина на подаване.

Всички въпроси, свързани с приема в първи клас, можете да задавате чрез електронна поща на адрес:

seu35_1kl@abv.bg.

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.

Comments are closed.