Прием в I клас

Уважаеми родители/настойници,

Тази година подаването на документи за прием в първи клас в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще става единствено по електронен път.

За да Ви бъде осигурен достъп до формуляра, с който ще кандидатствате, е необходимо да изпратите кратко електронно съобщение на адрес register@priem2020.35sou.bg

Съобщението трябва да бъде подадено от електронен адрес, с помощта на който ще се извършва комуникацията с родителя/настойника на детето. Съобщението е със свободен текст, като в него единствено трябва да напишете трите имена на детето/децата, които ще кандидатстват в училището. В отговор ще получите електронно съобщение с адреса на сайта за системата за прием, потребителско/и име/имена и парола/и за достъп.

Системата за дистанционен прием ще бъде отворена за подаване на заявления в периода:

21 април – 21 май 2020 г. до 17:00 ч. за участие в първо класиране;

9 юни – 15 юни 2020 г. до 12:00 ч. за участие във второ класиране;

19 юни – 22 юни 2020 г. до 12:00 ч. за участие в трето класиране.

Във връзка с кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас, Ви уведомяваме следното:

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

  • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  • Удостоверение за настоящ адрес
  • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  • Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага да посещавате администрацията, за да се снабдите с тези документи.

Гранични райони на 35. СЕУ „Добри Войников“ – 120 ОУ „Г. С. Раковски“, 107 ОУ „Хан Крум“, 7 СУ „Св. Седмочисленици“, 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“.

Проверката за съседен район ще се извършва служебно.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.