На вниманието на родителите

Уважаеми родители,

Вече месец и половина обучението се провежда онлайн и бихме искали да Ви информираме за изводите, които направихме и за това, как ще продължим.

Имайки предвид условията на извънредно положение, когато излизането навън е нежелателно, и спазвайки хигиената на работа с дигитални технологии, решението на ръководството, досега да не се придържа към утвърдения  дневен  режим, се оказа удачно и успешно. По този начин не натоварихме учениците с излишни часове пред компютъра и им дадохме възможност за самостоятелна работа и време за  осмисляне на поставените им задачи.

Учителите много бързо се ориентираха, че дистанционното обучение не може, а и не бива да копира механично присъствената форма на преподаване. Предимствата на онлайн-формата са различни и учителите успяха да се възползват от тях и да ги приложат в голяма степен. Учениците имаха възможност да овладяват не само знания, но и да придобиват умения, необходими за бъдещата им успешна реализация. Компетентното  използване на информацията в интернет, подборът и обработката й, критичното мислене, четенето с разбиране, структурирането, усвояването на правилата на презентацията,  поемането на отговорност за самостоятелна работа са важна част от основните  компетентности, залегнали в стратегията на МОН, които много добре могат да бъдат усвоени в условията на дистанционно обучение. В този смисъл провеждането на онлайн-уроци, имитиращи  максимално присъственото обучение, не е най-добрата стратегия за успешно прилагане на възможностите на дистанционното обучение.

След приключване на извънредното положение и с цел по-добро планиране в семейството на  извънкласни занимания на учениците, ще бъде съставен дневен режим по класове, при спазване на оптимално време за работа с компютър. Работата по тази програма ще започне на 14.05.2020 г. С програмата учениците от всеки клас ще бъдат запознати на 12.05.2020 г. Присъствието на учениците в тези часове е задължително. За останалите задачи, които ще бъдат възлагани от учителите, учениците могат да разпределят времето за изпълнение в зависимост от възможностите.

От ръководството

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.