Ученици представят своите идеи за 35 СЕУ пред Ученическия съвет

На 22-ри май учениците ще представят инициативите си пред Ученическия съвет на 35 СЕУ. Събитието, чийто домакин ще бъде Ученическият съвет, е първото от поредицата събития, в които учениците ще представят идеите си пред заинтересованите страни в училище, за да получат подкрепа за своите идеи. Следва среща с Училищното настоятелство и на 4-ти юни с ръководството на училището с участието на Ученическия съвет и на Училищното настоятелство.

Представянето пред заинтересованите страни е част от третия модул на приложната обучителна програма „Гражданско образование и ученическо участие” – разработване на идеи на ученици за средата около тях и застъпничество за подкрепа за осъществяването им. Тук след развиване на умения за проучване и планиране на инициатива според техните идеи и интереси, учениците тренират умения да аргументират идеите си и да генерират подкрепа за осъществяването им.

Програмата се разработва от екипа на „Малките стъпки” по проект  „Гражданско образование чрез ученическо участие”, финансиран от фонд Активни граждани – България на ЕИП. Програмата стартира по инициатива на Училищното настоятелство. В резултат от обучителния процес ще бъдат разработени ресурси за гражданско образование за местната власт и фасилитиране на участието на учениците в оформяне на средата около тях.  Партньор в проекта е инициативата „Зелена София” на Столична община.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.