Класирани ученици за второ класиране в ПЪРВИ КЛАС за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители,

Напомняме ви, че записването в първи клас на приетите деца след второ класиране е в периода от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч. в 11 стая.

На 17.06.2020 г. записването ще започне в 14:00 ч., поради провеждане на НВО в първата половина на деня.

За записване на ученика е необходимо да носите оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас или подготвителна група и  ако сте посочили критерии 8.5 и 8.10, необходимите документи , които ги удостоверяват. Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца са удостоверени служебно от 35 СЕУ и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.