ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г., СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

Вх.номер ГРУПА ТОЧКИ ЧУЖД ЕЗИК
798/26.06.2020 ЧЕТВЪРТА 5 Английски език
801/26.06.2020 ЧЕТВЪРТА 4 Английски език
810/29.06.2020 ЧЕТВЪРТА 4 Английски език
803/26.06.2020          ЧЕТВЪРТА 0 Английски език
808/29.06.2020          ЧЕТВЪРТА 0 Немски език
806/26.06.2020          ЧЕТВЪРТА 0 Френскиезик
This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.