Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2020 / 2021 година

  1. На 09.09.2020 година (сряда) родителска среща за I клас (паралелка с изучаване на немски език) от 18:30 часа.
  2. На 10.09.2020 година (четвъртък) родителска среща за I клас (за паралелки с изучаване на английски език и френски език) от 17:30 часа.
  3. На 16.09.2020 година (сряда) родителска среща за V клас от 18:30 часа в актова зала на училището.
  4. На 17.09.2020 година (четвъртък) родителска среща за VIII клас от 18:30 часа;
    VIII клас с изучаване на немски език в актова зала; VIII клас с изучаване на френски език в кабинет 19.
  5. Първите родителски срещи за останалите класове ще бъдат проведени on-line от класните ръководители в Google Classroom до 25.09.2020 година.

This entry was posted in Актуално, Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.