Учебна 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Новата 2020/2021 учебна година за всички нас започва в условията на сложна епидемиологична обстановка. Почти всичките дейности, свързани с подготовката на учебната година, съдържат нови или променени елементи.

Ръководството и екипът на 35 СЕУ „Добри Войников“ подробно се запозна с публикуваните от МОН на 27.08.2020 г. „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19“ ( https://www.mon.bg/bg/news/3976 ). Бяха сформирани комисии и работни групи, които да подготвят прилагането на насоките в зависимост от конкретните условия в училището.

Тези комисии разработват предложения си, които ще бъдат обсъдени и приети от педагогическия съвет през следващата седмица.

Част от тези предложения бяха представени и обсъдени и с членовете на Обществения съвет и на Училищното настоятелство.

Подготвят се текстовете, с които всички родители и ученици ще трябва да се запознаят в началото на учебната година. Те ще бъдат публикувани най-скоро време на сайта на училището.

Стремежът на училището е да сме максимално открити в своята работа и ориентирани към актуалните хигиенни мерки за опазване здравето на ученици, учители и родители. 

Работим и по обичайните теми за избор на учебници, планиране на родителски срещи и др., за които също своевременно ще Ви информираме. 

От тази година училището ще работи с електронния дневник „Школо“ – към момента се актуализират данните за новата учебна година в платформата на информационната система на МОН. След попълването и качването на базата и в електронният дневник, той ще бъде достъпен за използване от учителите и родителите.

В момента се актуализира и системата Google Classroom за новата учебна година.

Ще бъдете информирани своевременно, когато има техническа готовност за работа с тези платформи на сайта на училището и други информационни канали, с които работят отделните класове. 

Уверени сме, че с общи усилия ще успеем успешно да се справим с необичайната ситуация и в края на учебната година ще се поздравим със заслужен успех.

С уважение,

Величка Петрова

Директор на 35 СЕУ „Добри Войников“

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.